Powszechnie swojskie ozdrowienie powszechne ustroju